ÖRENSEHiR KÖYÜ
  VEFAT EDENLER
 

 

                 Cenaze İşlemleri İçin İstenen Belgeler 


            
                                                          www.dostyurdu.com 


                                                            

              Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
          
                   
                                                                       Slideshow daki tüm resimleri göster

       ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRENLERE ÖLÜLER DEMEYiN.

   ONLAR HAYATTADIRLAR LAKiN SiZLER HiSSETMEZSiNiZ"
                                                              (BAKARA ,154

Her Durumda Ölümü Anmanın Fazileti 

 

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmaktadır:
  "Lezzetleri kesip yıkan ölümden çokça bahsedin!"
  Hadisin mânâsı: "Onu anmakla lezzetleri bulandırın ki lezzetlere olan meyliniz kesilsin. Dolayısıyla Allah'a yönelmiş olasınız!"
  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur:
  "Eğer hayvanlar, ölüm hakkında Adem oğlunun bildiğini bilseydiler insanlar onlardan temiz bir et yiyemezlerdi."
(Beyhâkî)
  Hz. Âişe (r.a.) şöyle sordu: "Ey Allah'ın Rasûlü! Şehidlerle beraber haşrolunacak bir kimse var mı?" Hz. Peygamber cevap olarak şöyle dedi.
  "Evet! yirmi dört saatte yirmi defa ölümü anan bir kimse!"
  Bütün bu faziletlerin sebebi ölümün anılmasındandır. Ölümün anılması da aldanış evinden uzaklaşmayı ve ahiret için hazırlıklı bulunmayı gerektirir. Ölümden gaflet ise; insanı, dünyâ şehvetlerine dalmaya davet eder.
  Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
  "Mü'minin hediyesi ölümdür" Bunu şu hikmete binaen söylemiştir. "Dünya mü'minin hapishanesidir. Çünkü mü'min, dünyada nefsinin şiddetinden, şehvetlerinin riyazetinden, şeytanın müdafaasından ötürü sıkıntıdadır. Bu bakımdan ölüm onun için bu azaptan kurtulmaktır. Kurtuluş ise, onun hakkında hediyedir; zira Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
  "Ölüm her müslüman için kefarettir." Enes'in rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
  "Ölümün zikrini çokça yapın! Çünkü ölümü anmak günahtan siler. Dünyayı gözünüzde küçülterek kıymetsiz kılar. Ayırt edici olarak ölüm kafidir. Vaiz olarak ölüm yeter."

Her hususta insanlar değişik durumdadırlar. Onlardan kimi vardır ki dünyâda baki kalmayı umar ve daima bunu ister.
"Her biri bir yıl yaşatılmayı ister."
(Bakara, 96)
  Onlardan kimi de pîr-i fani oluncaya kadar yaşamayı îster. Pîr-i fani olmak kişinin gördüğü ömrün en uzağına varmak demektir. Bu dünyayı çok seven bir kimsedir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
   "İhtiyar, dünya sevgisinde gençtir velev ki ihtiyarlıktan ötürü onun göğüs kemikleri birbirine geçmiş olsun! Ancak Allah'tan korkanlar bu hükmün dışındadır. Onlar da pek azdır!"
  Onlardan bir kısmı da bir sene yaşamayı ümit eder. Bir senenin ötesinin tedbirleriyle meşgul olmaz. Gelecek sene de nefsi için varlık takdir etmez. Bu kimse yazda kış için tedbir alır, kışta da yaz için! Bu bakımdan bir sene kendisine yetecek miktarı derlediğinde ibadetle meşgul olur.
  Onlardan bir kısmı da yaz veya kış müddetini ümit eder. Yaz devresinde kış elbisesini kış devresinde de yaz elbisesini tedarik etmez. Bir kısmın ümidi de bir gün bir gecedir. O içinde bulunduğu gün için hazırlanır. Yarın için hazırlanmaz!
  Hz. İsa (a.s.) şöyle demiştir:
  "Yarının rızkı için boşuna kederlenmeyin!... Eğer yarın eceliniz ise onda rızkınız ecellerinizle beraber gelecektir. Eğer ecellerinizden değilse başkasının eceli için ihtimam göstermeyin!"
  Onlardan bir kısmının emeli de bir saati geçmez. Nitekim Hz. peygamber şöyle buyurmuştur:
  "Ey Abdullah, sabahladığında akşamlayacağını akşamladığında da sabahlayacağını düşünüp nefsine ümit verme!"
  Onlardan başka bir grup vardır ki bir saat sonraya kalmayı bile düşünmez. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) biraz ilerideki suya gitmeden teyemmüm ederek şöyle demiştir:
  "Suya yetişeceğimi nereden bileyim."
  Öyleyse ey miskin insan! Ölüm senin kalbinde olsun; zira akıntı seni şiddetle sürükleyip götürür. Oysa sen nefsinden gafilsin! Belki de sen menzile yaklaşmış, mesafeyi zafere ulaşmak, ancak sana ganimet olarak verilmiş olan her nefesinde amel yapmana bağlıdır.

                                         
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
       

                     ÖLENLERE ALLAHTAN RAHMET DiLERiZ 

 

                      
      
                                                
                                                      NAMAZ İMANIN ALAMETİDİR

                                                             Mustafa YALMAN" 23 Subat 2008 de Hakkin Rahmetine Kavusmustur. ALLAH rahmet Eyleye..
 


 MENDUH DENER

24/02/2008 tarihinde

hakkın rahmetine kavuşmuştur. ALLAH RAHMET EYLEYE

 

 Merzika YILMAZ tarih = 05-03-2008 Hakkin Rahmetine kavusmustur.ALLAH'tan rahmet, Ailesine Sabir dileriz.
 OSMAN DALKIRAN  tarihinde 24-12-2008 Hakkin Rahmetine kavusmustur.ALLAH'tan rahmet, Ailesine Sabir dileriz.
 

 

 
  Bügün 19616 ziyaretçi (51428 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=